Senin, 03 Januari 2011

SINONIM DAN ANTONIM

SINONIM DAN ANTONIM
SINONIM
Sinonim > berasal dari bahasa Yunani Kuno “Syn” > berarti dengan dan
“Onoma” > berarti nama.

Sinonim merupakan kata – kata yang mempunyai kesamaan arti walau arti kata – kata itu tidaklah sama betul.
Dalam kalimat tertentu, suatu kata mungkin dapat digunakan, tetapi dalam kalimat lain tidak dapat .

KALIMAT SINONIM
1Pengalamannya sangat...
a.Pahit
b.Getir

2Obat itu sangat...
a.Pahit
b.Getir

Pada kalimat pertama kata pahit dan getir dapat dipertukarkan, sedangkan pada kalimat kedua tidak dapat dipertukarkan.

ANTONIM
Antonim > berasal dari kata Yunani Kuno “Anti” > yang berarti melawan dan
“Onoma” > yang berarti nama.

Antonim merupakan kata – kata yang berlawanan arti.

Jenis-Jenis Antonim
A. Antonim Kembar
B. Antonim Majemuk
C. Antonim Gradual

A.Antonim Kembar, Kata-kata yang berlawanan makna, terbatas hanya dua unsur saja.
Contoh : - perjaka x gadis
- jantan x betina
- jauh x dekat

B.Antonim Majemuk, Perlawan makna dengan beberapa kata.
Contoh : - merah x tidak merah ( seperti : putih, hijau, biru )

C.Antonim Gradual, Perlawanan dengan tingkatan makna.
Contoh : - gemuk x agak gemuk
- gemuk x kurang gemuk
- gemuk x tidak gemuk

Tidak ada komentar:

Posting Komentar